عکس فیلم تمرین بال کشی و پرواز بانوان و . .

عکس های این هفته رو حتما دیدن کنید

تمرین بانوان - اولین پرواز کارآموزان - کارآموزان جدید و . . .

و 3 فیلم زیر- حتما دیدن کنید

تمرین - بال کشی کارآموز خانم

پرواز تندم

اولین پرواز سامان(هنرجو)

/ 0 نظر / 43 بازدید