پرواز تفریحی پاراگلایدر در تهران در تابستان

رزرو پرواز تفریحی پاراگلایدر

انتخاب محل پرواز تفریحی با رزرو کننده ی بلیط می باشد.
سایت های پروازی انتخابی پس از صدور بلیط :
آبسرد دماوند انتهای همت - وردآورد سایت کرج - نبوت سایت شهران - راه اندازی شد
هزینه پرواز تفریحی با پاراگلایدر برای هر نفر
مبلغ 1.500.000 ریال می باشد
هزینه ی رزرو پرواز تفریحی با پاراگلایدر برای هر نفر
مبلغ 400.000 ریال می باشد
ایمیل + شماره ی تماس + شماره پیگیری مبلغ واریزی + تعداد نفرات
می بایستی به شماره های زیر اس ام اس شود
09012362010 09012362011 
پس از ساعتی ایمیل خود را چک کرده و کارت رزروی خود را دریافت کرده و پرینت کنید و روز پرواز به همراه داشته باشید
کارت رزرو برای شما صادر خواهد شد به همراه نام و مشخصات خلبان و تخفیف اینترنتی که به شما تعلق خواهد گرفت
شماره های تماس جهت رزرو پرواز های تفریحی :
09122061238 09022061238 09365995390

پرواز تفریحی پاراگلایدر پرواز تفریحی پاراگلایدر پرواز تفریحی پاراگلایدر پرواز تفریحی پاراگلایدر پرواز تفریحی پاراگلایدر پرواز تفریحی پاراگلایدر پرواز تفریحی آبسرد دماوند

پرواز تفریحی آبسرد دماوند

هزینه ی رزرو پرواز تفریحی :
400.000 ریال (مابقی مبلغ پس از پرواز دریافت خواهد شد)
هزینه ی پرواز :
1.500.000 ریال
هزینه ی فیلمبرداری با کیفیت فوق العاده:
200.000 ریال
هزینه ی کرایه ماشین تا ارتفاع 750 متر

پرواز تفریحی سایت کرج

پرواز تفریحی تهران

هزینه ی رزرو پرواز تفریحی :
400.000 ریال (مابقی مبلغ پس از پرواز دریافت خواهد شد)
هزینه ی پرواز :
1.500.000 ریال
هزینه ی فیلمبرداری با کیفیت فوق العاده:
200.000 ریال
هزینه ی کرایه ماشین تا ارتفاع 750 متر

پرواز تفریحی وردآورد تهران

پرواز تفریحی وردآورد

هزینه ی رزرو پرواز تفریحی :
400.000 ریال (مابقی مبلغ پس از پرواز دریافت خواهد شد)
هزینه ی پرواز :
1.500.000 ریال
هزینه ی فیلمبرداری با کیفیت فوق العاده:
200.000 ریال
هزینه ی کرایه ماشین تا ارتفاع 750 متر

تلفن های رزرو :
09012362010 - 09012362011

برای رزرو نیازی به تماس با شماره های داخل سایت ها نمی باشد.
ابتدا مبلغ رزرو را واریز کرده سپس در یک پیام نام خانوادگی + شماره ارجاع واریزی + ایمیل+ تعداد نفرات را به شماره ی 09122061238 پیامک کنید.
و ساعتی بعد بلیط را از طریق ایمیل دریافت نمایید. تخفیفات اینترنتی و گروهی طبق تعداد نفرات در بلیط ارسالی محاسبه خواهد شد .

پرواز تفریحی تهران
پرواز تفریحی تهران تلفن های رزرو :
09122061238 - 09022061238

برای رزرو نیازی به تماس با شماره های داخل سایت ها نمی باشد.
ابتدا مبلغ رزرو را واریز کرده سپس در یک پیام نام خانوادگی + شماره ارجاع واریزی + ایمیل+ تعداد نفرات را به شماره ی 09122061238 پیامک کنید.
و ساعتی بعد بلیط را از طریق ایمیل دریافت نمایید. تخفیفات اینترنتی و گروهی طبق تعداد نفرات در بلیط ارسالی محاسبه خواهد شد .

پرواز تفریحی تهران
پرواز تفریحی تهران تلفن های رزرو :
09101830201 - 09101830502

برای رزرو نیازی به تماس با شماره های داخل سایت ها نمی باشد.
ابتدا مبلغ رزرو را واریز کرده سپس در یک پیام نام خانوادگی + شماره ارجاع واریزی + ایمیل+ تعداد نفرات را به شماره ی 09122061238 پیامک کنید.
و ساعتی بعد بلیط را از طریق ایمیل دریافت نمایید. تخفیفات اینترنتی و گروهی طبق تعداد نفرات در بلیط ارسالی محاسبه خواهد شد .

پرواز تفریحی تهران
پرواز تفریحی تهران

  • دوره های آموزشی پاراگلایدر

بیگینر یا مقدماتی Beginner

مستقل Novice

متوسطه Intermediate

پیشرفته Advanced

اس آی وی S.I.V

پرواز دو نفره یا تاندم Tandom

شماره های تماس جهت ثبت نام

/ 0 نظر / 305 بازدید