خلاصه ای از تاريخ پاراگلايدر

به نام خدا

با سلام

دوستان عزيز   متن فوق بر گرفته از کتاب آموزش پرواز با پاراگلايدر  می باشد که در خصوص تاريخ پاراگلايدر توضيح داده است

خلاصه اي از تاريخ پاراگلايدر
توسعه و گسترش ورزش پاراگلايدر مانند بيشتر هواپيماها در ابتدا كند و آهسته بود، ولي در رابطه با پاراگلايدر اينطور نيست چون بعد از مدتي نمادي از تلفيق ذوق وروياها، باعث شد نظرات وتجارب گوناگون پروازي كنار هم جمع ودست به دست هم داده تا بتوانند اين ورزش با شكل كنوني اشت را به مرحله ظهور برسانند البته آغاز كار اين عمل چندان خوب و آسان نبود و آن مانند ساير صنايع هوائي در ابتدا كاربرد نظامي پيدا كرد .در جنگ جهاني ،من مسئول توسعه وتحقيقات علوم نظامي وفن آوري دررابطه با تسليحات از جمله زير دريايي بودم در آن زمان تنها مشكل ما عدم دسترسي به نوآوري و حيات فني خوب امروزه علوم الكترونيك درهدايتهاي آبي وكارائي كم ابزارها در صنعت بود كه پيشرفت امور را كاهش مي داد دراين زمينه بدانيد اگر ضمن كار نتوانيد مسير را بيابيد عدم توانائي در جهتت يابي چندان عمل ساده اي نيست دراين مواقع براي نجات و رهائي از مخمصه بايستي به خود اعتماد به نفس داده و شجاعت را حفظ كنيد بدين جهت براي ايجاد عزم راسخ در رويارويي با مشكلات مهارت يدك كشي بال وچتر نجات بر پشت خلبان در ارتفاع گسترش يافت.متاسفانه مانسبت به ديده بان تنهاي مستقر در سكوي چوبي بزرگ بالاي دكل كشتي فقط مي توانيم تصور كنيم كه در آنجا لذت مي برد ولي  درآن دوران ميان دريا وقتي كه  چشمان وي او را از نزديك شدن دشمنان آگاه ساخته و به اعلام خطر وامي داشت مواقعي بود كه باعث هيجان و شيرجه زدن وتقلاي وي در آب مي شد بنابراين متوجه مي گرديم كه عامل ترس در پرواز شجاعت واعتماد به نفس خلبان را از بين مي برد.
بعد از اولين جنگ جهاني تمرين يدك كشي برروي زمين بوسيله چترهاي نجات رايج و درآلمان وهلند رشد محسوسي در كارها را حاصل ساخت جنگ جهاني دوم اينگونه تمرينات خاتمه يافت ولي بعد از پايان آتش اين جنگ خانمان برانداز بيشتر از يك هزار پايگاه هوائي دراروپا وامريكا تعطيل شد اين امر باعث گرديد مكانهاي رها شده پرواز هواپيماها فضاهاي مناسبي براي عمليات روز افزون يدك كشي چترهاي نجات گردد.تامقصد هنوز راه بسياري در پيش بود اما به هر حال موضوع بكارگيري چترهاي نجات ضرورت استفاده از قوه نيروي كشش جهت توليد نيروي برآ را به وجود آورد ولي گذشته از اين در عمليات تمامي آنها قابليت هدايت خوبي نداشتند بطوري كه عمل رها سازي طناب چندان مثمر ثمر نبود. پس از مدتي  چترهاي پيشرفته تري ظهور كردند اين نوع چتر جديد با سبكي جديد با ساختماني دوكي شكل وتحت فرمان طراحي شده بود كه بخشهاي مياني بزرگتر آن جهت پيشروي به سمت جلو وتوليد نيروي برآ و به دست آوردن سرعت به شكل خاصي بريده و درآورده شده بود آنها تااواخر سالهاي 1950توسط شركت هاي سازنده چترهاي نظامي رواج داشتند و اين امر باعث شد ورزش چتر بازي تغيير اساسي يافته وعمليات يدك كشي با آن به كار گرفته شود.چترهاي پيشرفته بر خلاف نوع مرسوم كه حركت  نزولي تقريبا عمودي را داشتند به ازاي هر 30سانتيمتر افت با 2/5پا پيشروي به سمت مقابل مي سريدند كه به علت سرعت كم و وجود نيروي كششي شرائط مطمئن و بي خطري را در عمليات حاصل مي ساخت و اين عامل باعث گرديد سواري با چتر توسط قايق بر فراز آسمان سواحل زيباي جهان فرصت خوبي براي تفريح گردشگران در استفاده از تعطيلاتشان گردد. گام بعدي تكامل توسط سازمان هوائي ناسا برداشته شد آزمايشات آنان در غالب ساخت موشك راه گشايي شد تا امكان طراحي هاي گوناگون در زمينه چترهاي قابل هدايت ازجمله بالهاي روگالو فراهم گردد اين تحقيقات خيلي زود به شكل جديد بالهاي مثلثي و چترهاي داراي هواي كوبشي ادامه يافتند و عامل محركي در پيدايش ورزش جديد پاراگلايدر گشتند.سرانجام يدك كشي با چترهاي از نوع كوبشي عامل تحريك گروهي شد كه اتحاديه هوانوردي انگلستان را اوايل سالهاي 1970در كوتاهترين مدت تشكيل دهند و چون طبيعتا با همان حالت يدك كشي و طي مسير ثابتي د رارتفاع كارمي كردند ورزش خود را هوانوردي تحت فرمان ناميدند به هر حال رقابت درزمينه شجاعت و توانائي هاي فردي خيلي زود باعث تصويب آئين نامه و قوانين پروازي و لزوم اجراي آن را باعث گشت و شناوري در آسمان و سرازيري به سمت زمين براي بالا بردن مهارتهايشان ترغيب ساخت. مشكل كار با اينگونه وسائل كه به بال يا چترهاي چهار ضلعي معروف بودند اين بود كه سرعت آنها در حين عمليات نسبتا بالا و عمل فرود را دچار نقض مي ساخت طوري كه احتمال آسيب ديدن هر دو قوزك پا حتمي مي شد كه اين عامل باعث كنجكاوي و تحقيق بيشتري در دستيابي به ويژگي هاي خوب عملياتي گرديد.د رانگلستان جان هاربو و آندره كرولي پس از اينكه با چند آزمايش و اجرا بوسيله دويدن توانستند از روي شيب به پروازدر آيند و مبادرت به ساخت چتر نجات چهار ضلعي نمودند اما تا صورت واقعي پيدا كردن پاراگلايدر امروزي هنوز راه بسياري در پيش بود ولي اين آزمايشات اوليه جان هاربو را به يكي از اولين خلبانهاي آزمايشي و سپس سازنده و مربي پاراگلايدر مبدل ساخت شايد نام اولين شخصي كه با موفقيت توسط اندام پا عمليات پاراگلايدر را اجرا كرد در گذران تاريخ فراموش شده باشد به هر حال طولي نكشيد كه جسارت و ماجراجوئي آنها را در يافتن شيبي كه بتواند خواسته هايشان را ارضاع كند به انجام آزمايشات متعدد پروازي واداشت به همين دليل بود كه دراواسط سال1980 آئين نامه و قوانين پروازي وضع شد و تولد ورزش جديد را خبر داد كه آن آغاز پرواز پاراگلايدر بود.
پاراگلايدر در عصر حاضر:
امروزه ما در آموزش و روش عمليات با پاراگلايدر تجربه و آشنايي زيادي پيدا كرده ايم پيشگامان نخستين در اجراي پرواز جهت دوري از درختان و ساير عوارض ناخوشايند مي بايستي براي پايداري مشكلات بسياري را پشت سر گذارند كه در حال حاضر براي كمك به پيشروي شما در پرواز و ايجاد تحسين تماشاگراني كه براي خلبان ورزيده ابراز مي كنند مدارس و باشگاه هايي دائر شده است تنها راه معقول براي لذت بردن از پرواز شركت در كلاسهاي معتبر است تا در مهارتهاي اوليه تسلط يافته و گواهي نامه سطح مقدماتي از اتحاديه پاراگلايدري امريكا را كسب نماييد اين مركز هماهنگ كننده امنيت و امور پروازهاي ورزشي در قاره امريكاي شمالي است و مركزي براي ارائه اطلاعات قابل دسترس و مفيد درباره مربي ميزان آموزش مجوز تاسيس باشگاه امكانات مرسوم ارتباطي و قوانين اين رشته ورزشي جهت افراد علاقه مند مي باشد.در اروپا نقش مردمي ساختن ورزش هاي هوائي را پاراگلايدر به عهده گرفته است كه بي شك به طور يكسان در سراسر جهان گسترش خواهد يافت در حال حاضر اكثر دوستداران پرواز از ارتفاعات بلند پس از طي مسيرهاي طاقت فرسا و رسيدن به بالاي كوه براي پايين آمدن از قلل مرتفع مانند فوجي در ژاپن و اورست در هيماليا پاراگلايدر را به كار برده اند. گستردگي امكانات براي يك خلبان مبتدي پاراگلايدر فراوان است كه شامل آموزش و فروش وسائلي  در رابطه با صعود ،فرود ،اوجگيري،پروازهاي آموزشي دو نفره،عكس برداري هوائي، يدك كشي و برگزاري مسابقه براي رقابت ها مي باشد و فراموش نشود كه تمام موارد ياد شده در فصلهاي بعدي شرح داده خواهد شد  اما در حال حاضر براي تسريع در فهم بهتر پرواز با پاراگلايدر با نگاه خلاصه و كوتاهي به آينده كارمان اولين عنوان درسمان را شروع مي كنيم.
پاراگلايدر در آينده:
هيچ كس نمي تواند به عاقبت دلخواه يك ورزش يا كاري يقين كامل داشته باشد بنابراين براي ما هم اين چنين است به هر حال با بهره جوئي از تجربيات ساخت و فن آوري ديگرورزشهاي هوائي مثل هواپيماي يك باله بي موتور ، بالهاي مثلثي  و پرنده هاي فوق سبك كه آنچنان شهرتي ندارند شايد بتوانيم تصوير خوبي از آينده اين ورزش داشته باشيم بدون شك پيشرفت روز افزون صنايع هوائي كارايي بال ما را افزايش مي دهد و درميان تنوع و گوناگوني طرح هاي شگفت انگيز و ساختهاي هوايي امروزي و بالهاي تكامل يافته و نو ظهور كه با خصوصيتهاي ويژه اي طراحي شده اند بهره هاي فراواني خواهيم برد.شايد رمز موفقيت در پيشرفت خلق و سائل بهتر توليد نيروي برآ يا بال هايي به مراتب كوچكتر با طراحي جهت افزايش سرعت در آنها مي باشد تا امنيت پروازمان را بالا برده و بتوانيم در جريان باده هاي زياد به آسودگي ادامه مسير دهيم .نكته قابل توجه ديگردر ساختمان اين وسيله وسعت زياد با حجم كم و جليقه صندلي مخصوص هدايت است كه خلبان درمحل نشيمن مي تواند با تغيير محل ثقل خود به وسيله تحريك بندهاي تعليق اصلي جلوي يا عقبي زاويه حمله را عوض كند تمام اين ابداعات بطور كامل آزمايش خود را گذرانده ودر ساخت بالهاي امروزي به بهترين شكل اعمال شده اند كه اين سعي و كوششها خود نويد دهنده تغييرات و تكامل بيشتر آنان در آينده است نمونه هاي ديگري كه امكان پيشرفت و توسعه بيشتري براي آنان وجود دارد نمونه بالهايي است كه جهت بالا رفتن درمحوطه وسيع از نيروي موتور مستقر در پشت خلبان پاراگلايدر و روش هاي مختلف يدك كشي استفاده مي كنند كه شايد تا به حال به فكر كسي نرسيده باشد و بسيار واضح است اين ورزش تابه دست آوردن نهايت ايمني به رشد خود ادامه خواهد داد. پروازهايي مي توانند به نحو مطلوب ميسر گردند كه منطبق بر قوانين هوائي باشند اگر خلبان پاراگلايدر در مورد آنها بي توجهي كند و حريم هوائي مناطق خاص يا مكانهاي عمومي را به واسطه حركات ناشيانه رعايت ننمايد خودمان را چسبيده به بال بر روي زمين خواهيم يافت لذا براي جلوگيري از اين گونه حوادث بايستي نكات ايمني و رايج هوائي را دنبال كنيم و براي داشتن پروازي خوب و مستقل خودمان را با آن قوانين هماهنگ و در آسمان رعايت نمائيم.
آشنايي بيشتر با پاراگلايدر:
ممكن است به ورزش پاراگلايدر هنوز تا اندازه اي ظن و گمان بد داشته باشيد كه آيا اين تفريح خطرناك است يا خير؟ آ يا د روضعيت مناسب جسماني قرار داريد؟ آيا داراي وسيله مناسب پروزاي هستيد؟ كه طبيعتا اينگونه سئوالات براي اطمينان، معقول و عادي هستند.عامل خطرناك در بيشتر رشته هاي ورزشي، اضطراب و تصورات بيش از حد فشارهاي رواني قبل از شروع رقابتها هستند.واقعيت اين است اگر شما در مسير عزيمت براي پرواز باشيد ممكن است بخاطر فشارهاي رواني قبل از كار مشكل پيدا كنيد پس مي توان گفت الان شما در حال پرواز هستيد كه دچار آشفتگي شده ايد به هر حال مااين حقيقت را كه فن هوانوردي به طور كلي حركات ناشيانه يا بي پروا و احمقانه را پذيرا نيست از نظر پنهان نمي داريم و براي خلباناني كه سخت به فكر انجام عمليات مخاطره آميز در آسمان هستند تكرار بسيار عبارت خوب و مفيد ورزش پاراگلايدر، آن اندازه اينكه شما بخواهيد سالم است را توصيه مي كنيم چون اگربخواهيد مي توانيد كمترين خطر را در پروزا داشته باشيد.لوازم فيزيكي ورزش پاراگلايدر چندان زياد نيست و وزن اقلام آن كمتر از يك كيف گلف است و نيروي لازم حمل آن نيز كمتر از توپهاي فوتبال است يقينا در دوره آموزشي براي عمليات لازم است به بالاي تپه برويد و پرواز را با عزمي راسخ انجام داداه و به محوطه پائين درمحل فرود برسيد فراموش نكنيد زمان اجراي عمليات را يادداشت نمائيد چون اگر سختي انجام اين مراحل را بتوانيد تحمل كنيد تمامي آنها نشانگر اين است كه قادر به عمليات هستيد. هميشه اين سوال مطرح است كه آيا همه مي توانند پرواز كنند يا نه ؟ جواب خير است چون ورزش پاراگلايدر ويژگي خاص خود را دارد كه اگر عوامل سه گانه در آن تغيير كنند جهت يابي فضائي مقدور نخواهد بود زيرا اكثر مردم در جرات و جسارت و اعتماد به نفس چه كم و چه زياد توانايي كافي را ندارن د و دچار ضعف هستند آدم بسيار خجالتي هيچگاه اراده گام نهادن بر پهنه آسمان را نمي تواند پيدا كند براي اينكه ويژگي جسارت هيچگاه با نيروي احساس هماهنگي ندارد و عدم اراده مانع تربيت يك خلبان قدرتمند و توانا است و شخص داراي چنين وضعيتي نبايد در عرصه ورزش پاراگلايدر وارد شود. به هر حال در اكثر فضاهاي باز و مناسب عمليات پاراگلايدري مي تواند بي خطر و جالب باشد ما به شما پيشنهاد مي كنيم شك و دودلي را كنار بگذاريد و به اجتماع خلبانان شناور در آسمان كه به ورزش رنگارنگ ما رونق بخشيده اند بپيونديد و لذت ببريد.

 آموزش پاراگلايدر را زير نظر مربيان با تجربه آسمان آبی تجربه کنيد

۰۹۱۲۳۰۷۵۲۶۶

/ 2 نظر / 24 بازدید
محمد

دوست عزيز سلام خوشحالم كه فعاليت شما رو در زمينه پاراگلايدر فعال مي بينم و اميدوارم همواره موفق باشيد. ضمنا پيشا پيش همگي دوستان پاراگلايدر سورار كشور رو دعوت مي كنم تا براي پروازي آرام و رويايي بر فراز مراتع و جنگلهاي سر سبز مينودشت به اين منطقه سفر كنند. هيئت ورزشهاي هوايي مينودشت آمادگي داره تا امكانات مورد نياز و خوابگاه را در اختيار اين عزيزان قرار بدهد. ضمنا قبلا استاد فرخنده كلام و گروه پروازي يا علي (گروه استاد عطاران) و دوستاني از شيراز (برادران پور شهيد) و دوستاني نيز از مشهد مقدس از اين ارتفاعات پرواز نموده اند. با تشكر مجدد از شما دوست عزيز

ممل ديوونه

سلام ..... ممل هستم از دیوونه خونه عشاق .... بد موقع مزاحم شدم ...... سر شام و سر سفره غذا و .... بگذریم غرض از مزاحمت دیوونه خونه یه بخش راه انداخته که به اونهایی که یه بار تو دیوونه خونه نظر دادن ایمیل زورکی میده ... میخواستم به شما هم از این ایمیلهای زورکی بدم که دیدم ایمیل خودتو رو نذاشتی ....... حالا اومدمبگم زوود باش یا خودت با پای خودت بیا عضو شو یا ایمیلت رو بده من بزور عضوت کنم ...... شوخی هم ندارم ها اااااااا ...... اینم آدرس دیوونه خونه که یه موقع گم نشی ...... راستی اگه تونستی اسمتو هم از لیست اونهایی که نظر دادن پیدا کن و ببین درست لینکت کردم یا نه ........ راستی اگه نیومدی میدونم چکارت کنم هااااااا ........ دیگه خود دانی........ از من گفتن بود ....... و از تو شنیدی که هیچ نشنیدی به زور ..... لا الله الا الله ....... زود بیای ها ...... وگر نه ....... ذیوونه باشی و سر حال ...... ممل دیوونه