9خرداد و سایت خالی


 

حضور امیر حسینی در سایت


محمد مقدم کارآموز جدید در حال جمع کردن چتر

بال کشی

صفری کارآموز جدید عالی در کشیدن بال


نیما حسینی و کارآموز 

نیما حسینی و سروش


ادامه دارد به همراه فیلم های این هفته

/ 0 نظر / 51 بازدید