پرواز عشق من برای رسيدن به او

به نام خدا

با سلام

هفته گذشته با تعدادی از دوستان به اتفاق يکی از دوستان که در کشور فرانسه زندگی می کند برای پرواز به سايت آسمان آبی واقع در جنت آباد شمالی رفتيم آقا سيد مرتضی مربی بسيار ارزنده پاراگلايدر به اتفاق دوستمان که از فرانسه آمده بود پرواز زيبايی با تاندم بصورت دو نفره انجام داد ومنهم بعد از مدتها در اين سايت پرواز کردم هوا بسيار عالی بود البته نه از لحاظ نداشتن الودگی بلکه برای اينکه باد بسيار مناسبی داشتيم در اين ميان تعداد بسيار زيادی برای پرواز آمده بودند براستی فستيوال زيبايی از پرنده های رنگارنگ بر فراز آسمان جنت اباد شکل گرفته بود در سايت ۲ محل اصلی برای پرواز وجود دارد اولی که ارتفاع کمتری دارد حدود ۴۰۰ متر قله نام دارد و محل ديگر که دکل نام دارد حدود ۶۰۰ متر ارتفاع دارد گروهی از دوستان پرنده از دکل پرواز کرده بودند و گروهی ديگر از قله و همين پرواز ها زيبايی اين پرواز را دوچندان کرده بود .

تهران بزرگ که زيبايی اش برای ما ايرانيان زبانزد است در حال حاضر تنها همين يک سايت را دارد مدتها پيش سايت ديگری هم بود به نام سايت شهيد محلاتی که در بالای ارتفاعات شهرک شهيد محلاتی قرار داشت اما بعد از اينکه آپارتمانهايی با ارتفاع بلند در آنجا ساخته شد و دکلهای برق قرار گرفت پرواز در انجا ممنوع گرديد اما همين تنها سايت موجود در شهر بزرگ تهران نيز احتمالا مدتی بعد بواسطه کشيدن دکلهای برق فشار قوی تعطيل خواهد شددر حال حاضر مدتهاست دکلها بنا گرديده وتنها سيمهای آن کشيده نشده و بازهم با پی گيريهای بسيار در خصوص تعيير مسير اين دکلها مسئولين مربوطه با اين امر موافقت نکرده اند و همين مطلب می رود که بزودی اين سايت هم تعطيل شود .

دوست ما که از سيزده سالگی در فرانسه زندگی می کند با ديدن اين سايت و اينهمه شور وشوق برای پرواز به وجد آمده بود در مسير بالا رفتن برای پرواز با تعجب می گفت چرا اين مسير آسفالت نيست خنده امان گرفته بود دکلها را که به او نشان داديم تعجبش بيشتر شد گفت مسئولين اين شهر نمی خواهند مرکزی برای اين همه شور وشوق پرواز در نظر داشته باشند او که يکی از کارخانه دارهای موفق در فرانسه است می گفت از لحاظ اقتصادی و جذب توريست هم که شده دولت بايد فکری بحال اين محل بکند و ما تنها می توانستيم خنده ای تلخ بدرقه سخنانش کنيم .

پنج شنبه ۲۴ آذر ماه

جاتون خالی بازم پنج شنبه به اتفاق سيد مرتضی و اقا سعيد و دو سه تا  از دوستان ديگه برای پرواز به سايت شهران رفتيم يکی از دوستان داشت زيرنظر اقا سيد پرواز تاندم را تمرين می کرد اين دوست جوان ما هم که شيفته پرواز می باشد اولين پروازش را با اقا سعيد بصورت دو نفره انجام داد ولی خدايش عجب دل و جرعتی !

بدو بدو فقط بدو تا كاملا از زمين كنده نشدي نشيني هاهارنس بايد بررسي شود مگه نه

اينم برآورده شدن آرزوي پرواز يكي از عاشقان پرواز

/ 0 نظر / 24 بازدید