کسانی که قصد خرید بال و لوازم پرواز را دارند - می توانند با رفتن به این قسماتها و انتخاب برند مورد نظر با مدیران فروش تماس گرفته و لوازم خود را خریداری کنند