عکس های تمرین 14خرداد -البته سایت تعطیل بود ولی . . .

یکی از بخش های مهم سایت های ما نشان دادن پیشرفت کار هنرجوها از ابتدا تا پایان دوره است که عکس ها و فیلم های آنها را چه خوب و چه بد در سایت قرار می دهیم تا هم خود ببینند و بعدا پیشرفت و فرق روز اول تا روز آخر خود رو بفهمند و لذت ببرند و دیگری کسایی که دوست دارند روند پیشرفت ها ی کارآموزا رو ببینند و ثبت نام کنند

این عکس فرق یک هنرجوی تازه وارد را با کسی که دوره ی آموزشی رو تموم کرده و پرواز و . . .نشان می دهد

فیلم آموزشی برج 3 بال کشی

ادامه ی مطلب