پرواز زیباترین و قدیمی ترین آروزی بشر

پرواز محمد جواد اسدی و محمد قره جانلو در سایت زنگلاب مینودشت

 

پرواز در سایت زنگلاب مینودشت - اسدی و قره جانلو

 

اسدی و قره جانلو در سایت زنگلاب مینودشت

 

نوشته شده توسط محمد قره جانلو  سایت مینو دشت موضوع مطلب :‌ آلبوم تصاویر پرواز