به نام خدا

با سلام

دوستان ، عاشقان پرواز سال ۱۳۸۵ بر همه شما مبارک باد از خداوند بزرگ برای همه شما دوستداران سرزمين عشق ايران عزيز سرافرازی و سالی پر از موفقيت خواستاريم.